داربست عرشیا

داربست

داربست

داربست داربست به سازه‌ای موقت گفته می‌شود که از آن در ساختمان‌سازی برای کار در ارتفاع و بخش‌هایی که دسترسی به آن دشوار است ... ادامه مطلب